ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REALIZACIÓN DE DISTINTAS ACCIÓNS QUE POÑAN EN VALOR O PATRIMONIO SUBACUÁTICO DO AMBITO TERRITORIAL DO GAC4

13/08/2014 11:49

Anuncio e bases para a contratación dunha asistencia técnica para a realización de accións que poñan en valor o patrimonio subacuático do ámbito territorial do GAC4

Primate Multimedia Ibérica