Mariñeiro en terra

Adentrarse na terra, pero sempre preto do mar, cun pé dentro e outro fose da auga, porque a esencia mariñeira continúa en chan firme. Senllas costeiras que conducen a ermidas, portos e praias. Os peiraos e as lonxas vívense en directo, man a man cos seus protagonistas, e coas mariscadoras as pisadas afúndense na area. A orixe desta terra respírase en museos, en antigas fábricas e en novos talleres; antigas tradicións e oficios vivos son a historia e o presente de Mar Galaica.

Primate Multimedia Ibérica