BASES PARA A CONTRATACIÓN DUNHA ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REALIZACIÓN DA TERCEIRA EDICCIÓN DA CAMPAÑA GASTRONÓMICA CÓMETE O MAR

06/03/2013 09:03

Bases de contratación dunha asistencia técnica para a realización da terceira edición da Campaña Gastronómica "Cómete o Mar".

Primate Multimedia Ibérica